Podpořte nás

Jak mohu pomoci?
  • Převodem na sbírkový účet 33553322/0800
  • IBAN sbírkového účtu: CZ15 0800 0000 0000 3355 3322
  • Online platební kartou přes prověřený server Daruj správně
  • Dárcovskými DMS, které spravuje Fórum dárců
  • Složenkou (na požádání rádi zašleme předvyplněnou)
  • Darovacím certifikátem (objednávejte zde)
Podpora konkrétní stanice

Pokud chcete podpořit konkrétní záchrannou stanici, připište ke své platbě variabilní symbol konkrétní stanice. Jejich seznam najdete zde.

Podpora Pražské zvířecí záchranky

Pokud chcete podpořit Pražskou zvířecí záchranku, připište ke své platbě variabilní symbol 1111.

Proč pomáhat?

Činnost záchranných stanic má tři hlavní cíle:

  • Zachraňovat poraněná volně žijící zvířata s cílem jejich opětovného vypuštění do přírody
  • Trvale pečovat o handicapovaná zvířata, která nelze navrátit zpět
  • Ekologickou výchovu

Záchranné stanice jsou významnou součástí každé moderní společnosti, která vnímá odpovědnost za změny v životním prostředí. Mnohé zásahy člověka do krajiny s sebou nesou nástrahy, díky kterým se volně žijící zvířata ocitají v situacích, které je ohrožují na životě. Jde především o srážky s motorovým vozidlem, nárazy do prosklených ploch, postřelení, uvíznutí v pastech (bazény, ploty, jámy), napadení domácím zvířetem a další. Záchranné stanice mohou těmto jedincům poskytnout odbornou pomoc, díky které mají šanci na vyléčení a na úspěšný návrat do volné přírody. Každoročně se podaří zpět do přírody vrátit více jak 50 procent přijatých zvířat!

I přes vzrůstající zájem ze strany veřejnosti a narůstající číslo přijatých zvířat, není v České republice zajištěno plošné financování záchranných stanic. Ty se díky tomu dostávají do finančních problémů, obzvlášť pokud se jedná o stanici se statusem neziskové organizace. Z tohoto důvodu zřídil Český svaz ochránců přírody sbírku s názvem Zvíře v nouzi.

Víte, že celkové provozní náklady záchranných stanic sdružených v Národní síti jsou odhadovány na více než 70 milionů korun? Stát jim poskytuje prostřednictvím grantů každoročně pouze okolo 20 milionů korun. Zbytek si stanice musí obstarat samy.

Cílem sbírky je finanční podpora stanic v rámci Národní sítě záchranných stanic, které mají status neziskové organizace.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 16. 9. 2020)

1 320 099 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snažší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi