O nás

Národní síť záchranných stanic (NSZS) vznikla v roce 1998 a od té doby poskytuje nepřetržitě pomoc a péči handicapovaným volně žijícím zvířatům. Hlavní funkcí těchto stanic je zajistit pomoc raněným a handicapovaným živočichům a následně umožnit jejich plnohodnotný návrat do volné přírody. Rukama pracovníků záchranných stanic prošlo už na 300 000 zvířat v nouzi.

NSZS v současnosti sdružuje na 35 stanic po celé České republice. Jsou jimi ve většině případů neziskové organizace (pobočné spolky Českého svazu ochránců přírody či obecně prospěšné spolky a další), příspěvkové organizace a jedna nadace. Každá taková stanice spravuje území minimálně 1 obce s rozšířenou působností, na které poskytuje pomoc a péči volně žijícím zvířatům.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) byl založen v roce 1979 a v současnosti je největší nevládní neziskovou organizací zaměřenou na ochranu přírody a krajiny v České republice. Sdružuje téměř 7 000 členů, které spojuje aktivní zájem o přírodu a životní prostředí.

Činnost ČSOP je velmi rozmanitá, většina z ní se však odehrává v terénu. ČSOP pečuje o přírodně zajímavá území, provádí přírodovědecké průzkumy i mapování a prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin nejen na našem území. Nedílnou součástí aktivit je práce s dětmi a mládeží, vzdělává ale i dospělou veřejnost.

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat se všemi, s kým sdílíme společné hodnoty a lásku ke zvířatům a přírodě.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 13. 1. 2021)

2 042 262 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snažší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi