Zvířat umírá na silnicích více než loni. Nebuďme vrahy – uberme plyn!

Podzim je spojen se změnou letního na zimní čas, se zkrácením slunečního dne, ale také se srážkami dopravních prostředků se zvířaty, zejména se zvěří. Takto zraněných zvířat rok od roku přibývá a ta, která nezemřou na místě, přijímají díky zájmu veřejnosti záchranná stanice. Tento podzim už se v důsledku střetu s dopravními prostředky stalo pacienty záchranných stanic pro volně žijící živočichy téměř 300 zvířat, od počátku roku evidují stanice 1500 pacientů, což je o 150 zvířat více, než loni touto dobou.
Do záchranných stanic koordinovaných Českým svazem ochránců přírody jsou celoročně nahlašovány hlavně větší druhy zvířat, které lidé snáze zaznamenají (buď je sami srazí, nebo si zraněného zvířete cestou všimnou) a díky své velikosti střet přežijí. Nejčastěji přijímanými savci v souvislosti s dopravou jsou však ježci, kteří v podzimním období cestují za potravou a připravují se na zimu. Ježků pracovníci po střetu s dopravou přijali letos již 150 (za celý loňský rok jich bylo jen 128). Pokud se jedná o velké savce, často jsou hlášeny střety se zvěří, jako je srnec obecný, muflon, jelen lesní či prase divoké. V těchto případech však nejsou stanice schopny zvířatům s rozsáhlými zraněními pomoci a na místo je volán myslivecký hospodář.
Z ptáků lidé nahlašují hlavně káně lesní (letos už 140), kosy černé (letos 108), poštolky obecné (letos 49) ale také zástupce sov puštíky obecné (letos 42). Jsou to ptáci, kteří kolem silnic velmi často hledají potravu.
Zvířata, která střet s dopravou přežijí a k tomu je někdo nahlásí do záchranných stanic, je však pouze zlomek (odhadem 1%). Na tom, jak zjistit, kolik zvířat se s motorovými prostředky střetává, pracuje Centrum dopravního výzkumu (CDV). Sbírá data z více zdrojů (mj.  Policie ČR, drážní inspekce, myslivců a nově také od Českého svazu ochránců přírody, který je koordinátorem Národní sítě záchranných stanic). Z výsledků CDV lze získat nejen samotná data pro různé statistiky a analýzy, ale data pak slouží k projektování a realizaci opatření přímo v praxi. Vznikají návrhy, které komunikace oplotit, kam zapojit při rekonstrukci nadchod či podchod a jaké další možnosti člověk má, aby střety se zvířaty minimalizoval.
Vzhledem ke každoročním úhynům zvířat v důsledku střetu s dopravou je nezbytné, aby se tato problematika dostala do povědomí široké lidé. Na jednu stranu je dobré připomínat, že čím nižší rychlostí se člověk krajinou řítí, tím má větší možnost střetu se zvířaty předejít. Na druhé straně odborníci uvítají zapojení veřejnosti do samotného sběru dat. Zraněná či uhynulá zvířata na silnicích (železnicích) lze zadávat do formuláře, který lze nalézt na webu srazenazver.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 20. 5. 2024)

2 093 767 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi