Záchranným stanicím přistál více jak milion korun. Všem dárcům děkujeme!

Během koronavirové krize se záchranné stanice dostaly do velkých potíží, především kvůli nedostatku financí. Stanice proto vyslaly směrem k veřejnosti volání o pomoc. A je neuvěřitelné, jak úžasná podpora k nim doputovala. Za období od 27. února do 20. července 2020 se podařilo vybrat celých 1 072 108 Kč, které jsme během tohoto týdne rozdělili stanicím podle spravedlivého klíče. Tímto srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na sbírku Zvíře v nouzi. Pracovníci záchranných stanic mohli dál věnovat své úsilí záchraně zraněným, oslabeným a jinak ohroženým volně žijícím zvířatům a poskytnout jim potřebnou péči.

Dary mohou být od dárců směřovány konkrétním stanicím pomocí variabilního symbolu, zbytek je rozdělen podle spravedlivého klíče. K darům poslaným na účet patří i DMS zprávy a vše, co se vybere z kasiček ve stanicích.

Pokud máte zájem darovat na sbírku Zvíře v nouzi, veškeré informace můžete najít zde.

Stanici Falco se dostalo od dárců mimořádné podpory. Díky ní se mohli postarat třeba i o tohoto jezevce.

Sbírkové kasičky

Sbírkové kasičky jsou pro záchranné stanice významným přínosem, pokud si je zařídí. Každý kolemjdoucí může do kasičky hodit libovolný obnos, včetně drobných mincí. Právě drobné dary v korunách nebo desetikorunách mohou hrát významnou roli, protože ty najde v peněžence skoro každý a pokud se takových dárců sejde hodně, pro stanici může být výsledná částka více než zajímavá.

Během tohoto rozdělení tak stanice inkasovaly ze sbírkových kasiček krásnou částku ve výši 238 035 Kč.

Darovací SMS zprávy

Z darů poslaných prostřednictvím DMS zpráv byla celkem vybraná částka ve výši 94 990 Kč. Dárci mohou přispívat na obecné heslo (DMS ZVIREVNOUZI) anebo na hesla, která patří přímo záchranným stanicím. Nejlepší výsledky na tomto poli pravidelně slaví Záchranná stanice Makov, za uvedené období se jí podařilo vybrat úžasných 29 685 Kč.

Stále platí, že heslo pro DMS zprávy mají jen stanice, které je efektivně využívají a získávají z nich větší finanční obnosy. Seznam aktivních hesel můžete najít na této stránce.

Péče o zraněná nebo vysílená zvířata je finančně náročná. Jen poštolky obecné se v roce 2019 dostaly do stanic v počtu 1 690 jedinců. Děkujeme, že pomáháte.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 29. 3. 2023)

1 028 334 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi