Záchranné stanice dostaly k Vánocům úžasnou nadílku!

Těsně před Vánoci došlo k rozdělení příspěvků, které dorazily na sbírkový účet za období od května do 9. prosince 2019 a výsledná částka je naprosto úžasná. Stanicím putovalo celých 923 936 Kč. Tímto srdečně děkujeme všem dárcům, kteří během roku 2019 přispěli na sbírku Zvíře v nouzi, a pomohli záchranným stanicím v jejich nelehkém poslání.

Díky Vám měla krásné Vánoce i zvířata.

Dary mohou být od dárců směřovány konkrétním stanicím pomocí variabilního symbolu, zbytek je rozdělen podle spravedlivého klíče. K darům poslaným na účet patří i DMS zprávy a vše, co se vybere z kasiček ve stanicích.

Pokud máte zájem darovat na sbírku Zvíře v nouzi, veškeré informace můžete najít na této stránce.

Kasičky

Sbírkové kasičky jsou skvělým způsobem, jak získat finanční dary od většího počtu dárců. K přispění není potřeba zadávat žádné údaje ani vstupovat do elektronického bankovnictví, stačí vytáhnout nějakou tu korunu a hodit do kasičky. Pro mnohé dárce je to nejjednodušší a nejpříjemnější způsob darování. Pokud je kasička umístěna na dobrém místě, úspěch je téměř zaručen. Největší úspěchy slaví Záchranná stanice v Třeboni, která za zmíněné období vybrala neuvěřitelných 140 tisíc korun. Skvělé výsledky mají pravidelně i v Záchranné stanici Vlašim (letos 21,5 tisíce korun) a v Bartošovicích (26 tisíc).

Kasička
Kasička

Darovací SMS zprávy

Z darů poslaných prostřednictvím DMS zpráv byla celkem vybraná částka ve výši 102 493 Kč. Dárci mohou přispívat na obecné heslo (DMS ZVIREVNOUZI) anebo na hesla, která patří přímo záchranným stanicím. Nejlepší výsledky na tomto poli pravidelně slaví Záchranná stanice Makov, za uvedené období se jí podařilo vybrat úžasných 28 500 Kč.

Během roku 2019 ale došlo ke změnám, které se dotkly některých záchranných stanic. Konkrétní DMS heslo mají již jen stanice, které je skutečně využijí a získávají z nich větší finanční obnosy. Tato situace nastala kvůli faktu, že se neziskové organizace musí finančně podílet na pokrytí nákladů, které jsou spojené s provozem darovacích SMS zpráv. Seznam aktivních hesel můžete najít na této stránce.

Tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a podpořili záchranné stanice v jejich poslání pomáhat volně žijícím zvířatům, která se dostala do nesnází a potřebují naší pomocnou ruku.

Děkujeme, že pomáháte!

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 10. 4. 2024)

1 605 890 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi