V roce 2018 evidovaly záchranné stanice 23781 volně žijících živočichů

Záchranné stanice měly v péči v roce 2018 celkem 23781 volně žijících živočichů 244 druhů.

Počet přijatých zvířat volně žijících druhů se oproti roku 2017 zvýšil o 1244 zvířat. Z celkového počtu 23781 jedinců patřilo 6872 mezi ZCHD (29 %), z toho mezi kriticky ohrožené 120 zvířat 21 druhů, silně ohrožených bylo 4181 jedinců 62 druhů, 2571 jedinců 25 ohrožených druhů. Z 244 druhů přijatých do stanic patřilo 108druhů mezi ZCHD, to je téměř polovina.

Nejčastěji přijímané druhy zvířat jsou v posledních letech tytéž, jenom se mění pořadí na prvních místech.

Tabulka nejčastěji přijímaných druhů

Ježek západní Poštolka obecná Netopýr hvízdavý Netopýr rezavý Ježek východní Rorýs obecný Kos černý
2018 2269 1492 1341 1264 838 893 1735
2017 2321 1606 814 1211 901 801 1332
2016 1932 1578 1007 724 1032 787 1148
2015 1781 1561 791 1082 540 1006 1070
2014 1494 1225 715 1004 593 696 886
2013 1476 1111 229 1012 659 815 637
2012 999 1142 2114 808 418 668 601
2011 974 984 638 685 555 482 335
2010 1153 1098 779 668 489 621 484
2009 1210 1202 189 463 511 483 366

 

Z přijatých živočichů bylo 8791 (39 %) z kategorie mláďata, 8540 (33 %) bylo přijato se zraněním, 3906 (13 %) bylo odchytů, 1372 (6 %) zvířat bylo přijato pro vysílení.

Tabulka příjmů

mláďata zranění odchyt  vysílení ostatní Celkový součet
8791 8540 3906 1372 1172 23781
37% 36% 16% 6% 5%

 

Do kategorie„ostatní“ bylo sloučeny důvody příjmu: kadáver, výjezd, deponace, infekce, otrava, zabavení, ostatní, neuvedeno. Výjezd znamená, že situace byla vyřešena v místě nálezu a zvíře nebylo převezeno do ZS.

V roce 2018 bylo 11963 živočichů (50 %) po vyléčení a následné přípravě ve stanici opět vypuštěno do volné přírody, 2109 (9 %) přijatých zvířat je v držení či léčení (včetně hibernujích, která budou vypuštěna na jaře), 8506 (36 %) zvířat uhynulo nebo bylo utraceno, 300 (1%) zvířat nebylo přijato, protože zvířata byla ihned vypuštěna nebo se vůbec nedala chytit.

Tabulka vyřazení z péče

vypuštění úhyn, utracení v držení, léčení nepřijat ostatní Celkový součet
11963 8506 2109 300 903 23781
50% 36% 9% 1% 4%

 

Mezi ostatní důvody řadíme převod do expozice či odchovu, převod do jiné ZS či k jinému chovateli, únik, ztrátu a kadáver.

Poznámky ke zpracování přehledů:

Do celkových přehledů byly zpracovány pouze volně žijící druhy bez záchranných transferů obojživelníků a měkkýšů a bez domácích, nepůvodních a zavlečených druhů.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi