V květnu přibývá slunečního svitu, na stanicích přibývají příjmy zvířat

Každoročně se v květnu otevírá na stanicích sezóna příjmů zvířat.

Většina důvodů pro přijímání zvířecích pacientů je způsobená ať již přímo, či nepřímo, námi lidmi.

Podívejme se tedy v krátkosti na několik častých příčin příjmu zvířat do záchranných stanic.

Zbytečně přinesená mláďata

Jedná se především o srnčata a malé zajíčky. Stále lidé bohužel sbírají spící srnčata nebo malé zajíčky krčící se v trávě, protože jim připadá, že jsou opuštěná či ohrožená na životě a nutně potřebují lidskou pomoc. To je však ve většině případů velká chyba. Nejenže je lidé odebírají rodičům, kteří jsou někde opodál, ale stává se také, že se je bez konzultace snaží nakrmit nevhodným mlékem. Pokud si nejste jisti, volejte nejbližší záchrannou stanici nebo centrální dispečink (774 155 155) a konzultujte s nimi konkrétní případ. V žádném případě se takovýchto mláďat nedotýkejte.

Pasti nechtěně či neuváženě vytvořené lidmi

Mnohá především menší ale i častokrát i větší zvířata uvíznou v různých pastích neúmyslně vytvořených lidmi. Jedná se o různé šachty, okapové svody, komíny, skruže, nádoby na vodu. Při vytváření staveb a stavebních pracích myslete také na spoluobyvatele naší planety. Tvořte a zabezpečujte vše tak, aby to kromě funkce pro nás lidi nebylo zároveň pastí pro zvířata.

Volně žijící zvířata, která si lidé chtěli ochočit.

Bohužel se nezřídka stává, že si lidé chtějí různá zvířata ochočit. Stává se to u především některých volně žijících šelem a u krkavcovitých ptáků. Nejenže je to protizákonné, ale především po určité době lidé zjistí, že ochočování a držení divokých zvířat v zajetí není tak jednoduché a bezproblémové, jak by se na první pohled mohlo zdát. Potom v zoufalství žádají o pomoc záchrannou stanici anebo (a to je ještě horší) vypustí zvířata navyklá na blízkost lidí zpátky do přírody. Taková zvířata však mají jen malou šanci v přírodě přežít. Proto se nesnažte žádná volně žijící zvířata ochočovat.

Zvířata poraněná domácím zvířetem

Počet zvířat přijatých na záchranné stanice z důvodu poranění psem nebo kočkou každoročně roste. Domácí psi i kočky jsou šelmy, které instinktivně chytají pohybující se tvory v jejich okolí. Je na nás na lidech, abychom dokázali provést taková opatření, abychom útokům našich domácích mazlíčků na volně žijící zvířata zabránili.

Proto prosíme všechny lidi, aby nepřidělávali svou nezodpovědností či neznalostí našim kolegům na záchranných stanicích práci, které mají v tomto jarním období i tak více než dost.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi