Tisíce zmařených životů – usmažených

Shromažďovat se sice nesmíme, ale to nebrání nikomu v tom, vzít do ruky zápalky a udělat si ohýnek. Hoří hromady starého listí a větví na zahradách, hoří také hromady klestí po těžbě v lesích. Za sucha a větrna uplynulých dní byly slyšet zvuky sirén – hasičů vyjíždějících k požárům. Málokomu ale dojde, že tu nejde jen o lidské životy, ale i o ty zvířecí. Pálené haldy totiž slouží jako úkryty pro rozličné druhy živočichů.

Každoročně vybízíme veřejnost, aby alespoň hromady připravené k příležitosti pálení čarodějnic před jejich zapálením přerovnala. Bujaré oslavy Svatojakubské noci nás sice letos nečekají, ale v těchto dnech hoří individuální ohýnky a všude tam mohou hynout zvířata. Třetího dubna přijali do záchranné stanice ve Vendolí ježka: „Tak to je dnešní ježek. Lidé přijeli na chatu a rozhodli se uklízet a pálit….bohužel neprohrabali hromadu listí z podzimu. Prosím, pokud se k tomu rozhodnete, rozhrabte a zkontrolujte, co pálíte…ta bolest musí být strašná..,“ uvedli na své facebookové stránce pod fotografií popáleného ježka pracovníci stanice.

Podobných případů řeší záchranné stanice v tomto období více. V hromadách se však neukrývají pouze ježci. K zimování je mohou využívat také některé druhy plazů nebo obojživelníků. Mohou se stát také domněle bezpečným úkrytem pro vybudování ptačího hnízda, kdy bude ptačí rodič chránit svou snůšku do poslední chvíle bez možnosti včas ulétnout. Nelze opomenout ale ani drobné bezobratlé živočichy, pro které se vzplálá skrýš rychle promění v smrtonosnou hranici.

Léčba popálenin je zdlouhavá a finančně nákladná. Každý proto může poskytnout finanční dar na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo alespoň poslat dárcovskou SMS a činnost záchranných stanic tak podpořit.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 10. 4. 2024)

1 605 890 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi