Stanice v Rokycanech funguje čtvrt století! Gratulujeme!

(16. 10. 2015, Rokycany) Záchranná stanice Národní sítě zajišťující péči o zvířata na území ORP Beroun, Hořovice a Rokycany slaví čtvrt století své existence. Na zmíněném území působí již od roku 1990 pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, ve které bylo za dobu jejího působení přijato a léčeno více než pět tisíc živočichů, především ptáků.

V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení.

Rok 2015, ve kterém rokycanská záchranná stanice živočichů slaví čtvrt století svého trvání, je mimořádným rokem. Nejen z pohledu ekologické výchovy, která je nedílnou součástí celého komplexu aktivit, ale i z hlediska příjmu zvířat. Již nyní je jasné, že bude překonán rekord přijatých zvířat z roku 2007, kdy bylo přijato 421 živočichů. Za devět měsíců letošního roku přijala rokycanská stanice již 441 zvířat.

Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval i několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi. I tyto aktivity spadají pod činnost záchranné stanice.
Rokycanská záchranná stanice živočichů se zabývá i chovem vzácného sokolovitého dravce – raroha velkého, kterého se jí daří i úspěšně odchovávat.
O zajištění finančních prostředků na činnost stanice se starají i sami členové. Organizují řadu zajímavých akcí pro veřejnost, které lze nalézt na webových stránkách organizace s adresou www.csop.erc.cz

Pavel Moulis vypouští volavku
Pavel Moulis vypouští volavku

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 6. 12. 2023)

2 048 580 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi