Aktuality od sousedů: Sedm ledňáčků říčních

(20.8.2013) Při terénních úpravách v okolí rodinného domu v Hranicích bylo bagrem odkryto hnízdo ledňáčků říčních se sedmi mláďaty. O mladé ledňáčky nyní pečují pracovníci záchranné stanice ORNIS v Přerově (není stanicí NSZS).

Ledňáčci říční hnízdí v zemních norách, které si hrabou ve strmých březích u vodních toků. Na konci až metr dlouhé nory v hnízdní komůrce snáší 5 až 7 vajec a po 21 dnech se líhnou mláďata, o něž se oba rodiče starají až 27 dní. Ledňáčci se živí drobnými rybkami a vodním hmyzem. Rybky loví pod vodou, do níž se vrhají střemhlav jako harpuna. Ledňáčci jsou velmi pestře zbarvení a žijí převážně u čistých vodních toků i rybníků, a to i v zimním období. Za příznivých podmínek se dožívají až 15 let.

Zachráněná mláďata ledňáčků rychle rostou a až budou schopna letu, budou se muset naučit lovit, aby přežila i po vypuštění do přírody. Prohlédnout si je můžete na videokanále MOS.

Sedm zachráněných ledňáčků
Sedm ledňáčků říčních v ZS ORNIS

 

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 23. 11. 2022)

1 889 068 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi