Podpořte nás

Záchranné stanice uvítají Vaši pomoc, díky které budou moci dál pokračovat v náročné péči o zraněná či jinak oslabená volně žijící zvířata. Na této stránce Vám představíme, jak můžete pomoci.

Materiální pomoc

Materiální pomoc je nejpřímější cesta, jak můžete konkrétní stanice podpořit. Ušetříte jim čas s objednáváním zboží nebo získáváním krmiva a ještě uvolníte jejich finanční zdroje pro jiné oblasti péče o zraněná zvířata, například pro platbu za veterináře nebo léky. Stanice často žádají konzervy pro kočky, různou zeleninu, ovoce nebo ořechy či textil. Na konkrétní pomoci se předem domluvte s Vámi vybranou stanicí.

Finanční pomoc

Finanční dary jsou dalším skvělým způsobem, jak můžete podpořit stanice v jejich práci. Výhoda těchto příspěvků je, že stanice nejsou svázány konkrétním typem použití daru a mohou zakoupit léky, či krmivo pro zvířata, zafinancují opravu právě rozbité voliéry nebo zaplatí mzdu svým pracovníkům. Takové možnosti jsou často u různých dotačních fondů omezené, protože předmět dotace bývá přesně určen. Podpořit můžete kteroukoliv záchrannou stanici v rámci sbírky Zvíře v nouzi.

Sbírka Zvíře v nouzi

Pro stanice, které mají status neziskové organizace, zřídil Český svaz ochránců přírody sbírku s názvem Zvíře v nouzi. Dary lze posílat na sbírkový účet 33553322/0800. Vybrané finance se poté rozdělují stanicím, které jsou zahrnuty do sbírky. Rozdělení probíhá podle spravedlivého klíče, ve kterém se zohledňuje území spravované stanicí a stejně tak i počet přijatých zvířat.

Dobrovolnická pomoc

Chcete pomoci vlastními silami? Mnohé záchranné stanice potřebují pomoci třeba s různými opravami, čištěním voliér nebo kotců. Taková pomoc může být jednorázová či pravidelná. Podobná akce může být třeba výbornou formou team buildingu. Pokud máte zájem, domluvte se prosím s konkrétní záchrannou stanicí.

Proč pomáhat?

Záchranné stanice jsou významnou součástí každé moderní společnosti, která vnímá odpovědnost za změny v životním prostředí. Mnohé zásahy člověka do krajiny s sebou nesou nástrahy, díky kterým se volně žijící zvířata ocitají v situacích, které je ohrožují na životě. Jde především o srážky s motorovým vozidlem, nárazy do prosklených ploch, postřelení, uvíznutí v pastech (bazény, ploty, jámy), napadení domácím zvířetem a další. Záchranné stanice mohou těmto jedincům poskytnout odbornou pomoc, díky které mají šanci na vyléčení a na úspěšný návrat do volné přírody. Každoročně se podaří zpět do přírody vrátit více jak 50 procent přijatých zvířat.

I přes vzrůstající zájem ze strany veřejnosti a narůstající číslo přijatých zvířat, není v České republice zajištěno plošné financování záchranných stanic. Ty se díky tomu dostávají do finančních problémů, obzvlášť pokud se jedná o stanici se statusem neziskové organizace. Právě kvůli nim zřídil Český svaz ochránců přírody sbírku s názvem Zvíře v nouzi.

Víte, že celkové provozní náklady záchranných stanic sdružených v Národní síti jsou odhadovány na více než 70 milionů korun? Stát jim poskytuje prostřednictvím grantů každoročně pouze okolo 20 milionů korun. Zbytek si stanice musí obstarat samy.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 23. 11. 2022)

1 889 068 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi