Záchranný transfer žab z vypuštěného rybníka v Liberci

26. 4. 2011 Záchranné stanice  často pomáhají při přemísťování bezprostředně ohrožených živočichů na náhradní lokalitu, mnohdy se jedná o stovky jedinců. V případě vypuštění vodních nádrží nebo snížení hladiny vodních toků jsou nejčastěji ohroženy škeble a raci, ale také žáby.

V pátek 8.dubna kontaktoval Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny. Oznámil, že přes noc ze 7. na 8.dubna došlo k úplnému vypuštění rybníku v jedné liberecké čtvrti.  Bohužel bylo provedeno právě v době největšího tahu žab a jejich rozmnožování v tomto rybníku. Vypuštění musel někdo provést záměrně, protože bylo zvednuté stavidlo, které je pod zámkem. V danou chvíli se bohužel nepodařilo zjistit vlastníka.

Stovky žab – ropuch obecných,  které byly v naprosté většině v amplexu (= proces při kterém je samec žáby přichycen předními nohami na samičce a oplodňuje vajíčka která samička klade),  se snažily dostat z bahna ke zbylé tekoucí vodě.  Nejvíce jich bylo zachycených u výpusti, kam je voda odnesla, jiné hledaly v bahně alespoň louže.  Na hrázi bylo také množství provazců s vajíčky. Ještě nebyly vyschlé. Z nálezu vajíček bylo možné usoudit, že ještě předchozí den musela voda u hráze dosahovat cca 1,2 m.  Vzhledem k situaci a okolnostem provedli pracovníci stanice záchranný transfer ropuch na jinou vhodnou lokalitu. Z páchnoucího bahna a naplavenin bylo vytaženo celkem 453 ropuch obecných, které záchranáři z Liberce převezli do Veseckého rybníka.

Jak jim později sdělil majitel rybníka, příkaz k vypuštění dal vzhledem k průsakům hráze. Bohužel si však neuvědomil nevhodné načasování akce a pověřený pracovník navíc v rozporu s pokyny „aktivně“ vypustil nádrž celou. S majitelem zahájila řízení Česká inspekce životního prostředí.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi