Záchranné stanice dostaly začátkem roku skvělou pomoc!

Začátek roku je pro stanice náročným obdobím. Často jim chybí prostředky z jiných zdrojů, které dostanou až v průběhu roku. Letos je navíc nad příspěvky od státu velký otazník, protože kvůli koronavirové krizi se dotace budou pravděpodohbně krátit. A stanice se pomalu, ale jistě musí připravit na sezónu mláďat. Proto jsme se rozhodli rozdělit sbírku v období od 10. prosince 2019 do 26. února 2020. Díky darům, které přišly na sbírkový účet během Vánoc, mohlo stanicím putovat celých 650 527 Kč. Tímto srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na sbírku Zvíře v nouzi, a pomohli záchranným stanicím v jejich snaze pomoci volně žijícím zvířatům, která potřebují jejich pomoc a odbornou péči.

Díky Vám mají stanice šanci zvládnout náročné období mláďat, které se neodkladně blíží.

Dary mohou být od dárců směřovány konkrétním stanicím pomocí variabilního symbolu, zbytek je rozdělen podle spravedlivého klíče. K darům poslaným na účet patří i DMS zprávy a vše, co se vybere z kasiček ve stanicích.

Pokud máte zájem darovat na sbírku Zvíře v nouzi, veškeré informace můžete najít zde.

Darovací SMS zprávy

Z darů poslaných prostřednictvím DMS zpráv byla celkem vybraná částka ve výši 54 608 Kč. Dárci mohou přispívat na obecné heslo (DMS ZVIREVNOUZI) anebo na hesla, která patří přímo záchranným stanicím. Nejlepší výsledky na tomto poli pravidelně slaví Záchranná stanice Makov, za uvedené období se jí podařilo vybrat úžasných 17 079 Kč.

Stále platí, že heslo pro DMS zprávy mají jen stanice, které je efektivně využívají a získávají z nich větší finanční obnosy. Seznam aktivních hesel můžete najít na této stránce.

Velice děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a podpořili záchranné stanice v jejich poslání. I díky Vám mohou dál pomáhat volně žijícím zvířatům, která se dostala do nesnází a potřebují odbornou péči.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 10. 4. 2024)

1 605 890 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi