Z jednání Rady Národní sítě záchranných stanic

(6. 3. 2011) Rada Národní sítě záchranných stanic na svém zasedání dne 2.2.2010 přijala usnesení o odebrání členství v Národní síti záchranných stanic základní organizaci č. 11/28 Dolní Břežany, která je provozovatelem záchranné stanice v Praze-Jinonicích. Důvodem byly dlouhodobé problémy a neplnění povinností vyplývajících ze Směrnice ČSOP pro Národní síť záchranných stanic. K tomu přibylo ještě pravomocné rozhodnutí ze dne 3.12.2010 o udělení pokuty za porušení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.

 

Dlouhodobé neplnění povinností uvedených ve Směrnici ČSOP pro Národní síť záchranných stanic konkrétně v tomto případě znamená, že základní organizace č.11/28 Dolní Břežany nedoložila ani po opakovaných urgencích právní vztah k pozemkům a majetku záchranné stanice, a dále dlouhodobě nevede řádnou evidenci živočichů přijímaných do záchranné stanice.

Současně Rada vzala na vědomí rozhodnutí základní organizace č. 11/28 Dolní Břežany o vystoupení z Národní sítě záchranných stanic, které 2.2.2010 předala Radě osobně Věra Aladzasová Přibylová.

Záchranu zvířat na území Prahy a v katastru obce s rozšířenou působností Černošic zajišťují nadále sousední stanice. Kontaktní telefonní číslo: 774 155 155.

Národní síť se rozhodla nabídnout stanici v Praze Jinonicích praktickou pomoc a zabránit tak utrácení či hladovění zvířat, které vedoucí záchranné stanice Věra Přibylová avízovala v tisku. Všechna zvířata volně žijících druhů jsou připraveny okamžitě převzít sousední záchranné stanice a poskytnout jim komplexní péči.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi