V záchranné stanici Jaroměř si na pomoc o své svěřence vydělávají rukama – staví budky

Záchranná stanice Jaroměř se již před časem rozhodla k neobvyklému kroku, jak se pokusit získat peníze na provoz záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy, kterou provozují od roku 1998, a na péči o přírodovědně cenné lokality. Tyto aktivity se snažím financovat s pomocí výtěžku z prodeje vlastních výrobků, zejména ptačích budek, nebo služeb (ekomasáže). Reportáž  ČT o těchto aktivitách můžete shlédnout od času 7:02 zde

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi