Z Jaroměřské záchranné stanice vypustili do volné přírody silně ohroženého křečka polního.

V nedávné době vypustili ze záchranné stanice v Jaroměři již odrostlé mládě křečka polního. Na stanici se mládě dostalo s četnými zraněními, způsobenými s největší pravděpodobností domácí kočkou. Na záchranné stanici si křeček pobyl tři týdny a díky odborné péči se plně uzdravil a zotavil natolik, že mohl být vypuštěn zpět do volné přírody v místě nálezu na půvabné a pro život křečků vhodné lokalitě mezi Jaroměří a Hradcem Králové.

Tento krásně vybarvený hlodavec býval dříve hojným obyvatelem našich polí, luk a pastvin, dneska je v České republice silně ohroženým druhem a Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) jej klasifikoval dokonce jako druh kriticky ohrožený.

Populaci křečků výrazně snižuje především současný způsob zemědělství, a to zejména pěstování jedné plodiny na obrovských lánech, hluboká orba, která ničí jejich složité labyrinty chodeb s doupaty a pochopitelně i používání chemických přípravků. V nemalé míře a velmi často se křečci stávají také obětí pozemní dopravy.

Mimo dobu námluv jsou křečci samotáři.

V létě si křeček vyhrabává doupě hluboká zhruba půl metru, ze kterého vede obvykle několik východů. Zde má křeček obytnou komoru a také zvláštní spižírnu, do které si ukládá zásoby potravy. Vede skrytý způsob života. Za potravou většinou vychází až se soumrakem. Zásoby do spižírny si nosí ve svých lícních torbách. Je všežravec, takže kromě rostlinné potravy nepohrdne ani žížalami a hmyzem.

Na zimu si pak křeček polní vyhrabává nory až dva metry hluboké. Je zdatným zimním spáčem. Jeho zimní spánek může trvat od října do března.

V rozčilení se vztyčuje na zadní končetiny a zaujímá obranný postoj, skřípe zuby, přitom prská, funí a nafukuje své lícní torby.

Křečci se mohou v ideálních životních podmínkách dožít i deseti let stáří.

Kolegové v Jaroměřské záchranné stanici přejí nejen tomuto svému uzdravenému svěřenci, ale i dalším desítkám vypuštěných poštolek, kosů, konipasů, jiřiček, rorýsů a netopýrů, aby se lidem podařilo změnit naši krajinu na přátelštější, pestřejší a zdravější ke všem živým tvorům této planety.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 22. 5. 2023)

1 300 614 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi