Třeboň – nová posila Národní sítě záchranných stanic

(Praha, 13. 5. 2015) Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody, sdružuje nejkvalitnější subjekty zabývající se odbornou pomocí handicapovaným zvířatům z naší přírody. 32. členem této sítě se v těchto dnech stala záchranná stanice v Třeboni.

Záchranná stanice při Českém nadačním fondu pro vydru spravuje v rámci Národní sítě území obce s rozšířenou působností Třeboň. Na něm je povinna postarat se o jakékoliv lidmi nalezené divoké zvíře v nouzi.  Veřejnost může pracovníky této stanice kontaktovat na pohotovostním telefonu 384 722 088, případně 775 588 932.

Stanice v Třeboni se záchranou zvířat zabývá již řadu let. Český nadační fond pro vydru, jehož je záchranná stanice součástí, je nevládní nezisková organizace založená již v roce 1993 a zabývá se ochranou přírody a životního prostředí. Poskytují v této oblasti osvětu, vzdělávání a poradenství.

Národní síť záchranných stanic založil Český svaz ochránců přírody už v roce 1998. Postupně se její působnost rozšířila na celé území ČR. Každá členská stanice má přidělené unikátní území, na kterém je povinna postarat se o jakékoliv lidmi nalezené handicapované zvíře volně žijících druhů. V loňském roce tak 30 členských stanic přijalo celkem 18 500 zvířat (31 stanice při ZOO Brno byla do NSZS přijata až na podzim). Z nich se podařilo zachránit a vypustit do přírody přibližně polovinu.  Kromě vlastní záchrany zvířat se stanice intenzivně věnují především osvětovému působení na veřejnost a ekologické výchově.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 7. 12. 2022)

2 432 853 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi