Spolupráce lidských a zvířecích záchranářů měla úspěch

( 11.8.2016, Benešovsko) Pracovníci záchranných stanic řeší ročně tisíce případů a mohou tak zachránit velké množství zvířat. Záchrana zvířat by však nebyla možná bez všímavých lidí, kteří pracovníky na zvířata upozorní. V některých případech pracovníci stanic spolupracují při záchraně zvířat se složkami integrovaného záchranného systému (odklon dopravy při přebírání raněných zvířat na komunikacích, využití plošin na zvířata v drátech el.vedení, čluny k odchytu ptáků uvězněných ve vlascích a další…).  Na konci července jsme na ústředí Českého svazu ochránců přírody obdrželi e-mail od vedoucí záchranných psovodů Hasičského sboru Příbram, že při cvičení psovodů v jednom starém objektu objevili sklepní prostor plný obojživelníků a plazů, pro které se sklep stal pastí, odkud není úniku.

Na místo vyjeli pracovníci záchranné stanice ve Vlašimi a hned následný den zajistili velké množství vyhladovělých zvířat. Vedoucí vlašimské stanice, Jaroslava Syslová, popsala past takto: „Jednalo se o trosky bývalého rekreačního objektu, který není vsoučasné době bezpečný (nestabilní, plný odpadků a bezdomovců/drogově závislých občanů). Místo s obojživelníky se nacházelo v podzemí (bývalá kotelna)-kam živočichové padají násypkou – a nemají šanci vylézt ven.“

Pracovníci stanice provedli záchranný transfer pod dohledem dobrovolníka statika/hasiče a vynosili ze sklepení:

14 mloků skvrnitých,

2 čolky horské,

2 slepýše,

20 skokanů,

15 ropuch

– mnoho dalších jedinců bylo uhynulých
(část se vypustila na vhodných lokalitách, část zůstává na stanici)

Že je  i práce pracovníků záchranných stanic mnohdy plná adrenalinu potvrzuje i komentář Syslové:“ Násypku jsme zvenku částečně zajistili perlinkovou sítí, nicméně to není 100% vzhledem k tomu, že na ní byla již sesunutá střecha, a hrozilo,že se na nás buď sesune stěna či se pod námi zhroutí zem.“

Ochranáři přislíbili místo kontrolovat a obrátili se na Kraj, aby vykomunikoval s vlastníky objektu jeho zajištění.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 7. 12. 2022)

2 432 853 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi