První lezecký kurz pro záchranné stanice

(20. 12. 2010) První kurz pro záchranáře volně žijících zvířat zaměřený na  záchranu zraněných či jinak hendikepovaných zvířat z obtížně dostupných míst pomocí lanových technik dostal Český svaz ochránců  přírody (ČSOP) darem od neziskovky Společnosti Horolezecká abeceda (SHA). Navazovalo školení bezpečnosti práce, jehož účastníci získali osvědčení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Společnost Horolezecká abeceda působí zejména v oblasti horolezeckého vzdělávání.

 

Než je hendikepovanému zvířeti poskytnuta první pomoc, je často nezbytné provádět odchyt v místech, odkud se samo nedostane. Zvíře bývá zraněné či opuštěné, bezmocné a vyděšené. Přidává se i stres z nezvyklého prostředí a rychlost zásahu tak může mít přímý vliv na úspěšnost další péče, na uzdravení a následné vypuštění zpět do přírody.

Zvířata jsou zachraňována po pádu do nezakrytých jímek, šachet, výkopů apod., ale také z vodní hladiny pod strmým břehem nebo pod skalou. Ohrožená hnízda mohou být na komínech, fasádách, balkonech a terasách, na střechách, ale také na skalách a na stromech, někdy je také nutno vypadlá mláďata vrátit do hnízda. Nezřídka je třeba vyprošťovat vodní ptáky s namotaným rybářským vlascem, kteří se zachytí na stromech, či na mostních a jiných konstrukcích apod. Právě zde nezbytně nastupuje horolezecká či speleoalpinistická technika, jejíž využití umožní se k hendikepovanému živočichu vůbec dostat.

Na stanicích z Národní sítě záchranných stanic je řada všestranných, sportovně založených lidí, kteří mají chuť neustále se zdokonalovat a zkvalitňovat záchranu zvířat. S nápadem uspořádat speciální kurz pro záchranné stanice se obrátilo ČSOP na Společnost Horolezecká abeceda (www.horolezeckaabeceda.cz). Vznikl unikátní projekt, v němž pracovníci záchranných stanic řešili společně s horolezeckými instruktory, instruktory speleotechniky i profesionálními záchranáři, členy SHA, metodiku postupu a záchrany, i zcela specifické postupy použitelné prakticky výhradně v případech záchrany zvířat z obtížně dostupných míst.

Na členech SHA tak bylo vypracovat metodiky na základě požadavků a zkušeností z Národní sítě záchranných stanic koordinované ČSOP, a připravit osnovy velmi specifického lezeckého kurzu, který probíhal od března a trval tři měsíce. Předpokladem účasti v kurzu byly základní lezecké zkušenosti, tedy např. členství v České speleologické společností či horolezeckém svazu, na které by kurz mohl navazovat. Cvičily se proto pouze méně obvyklé postupy a triky používané např. při výškových pracích. Ostatně získání osvědčení pro práce výškách a nad volnou hloubkou bylo jedním z předpokladů pro to, aby podobnou činnost mohli dobrovolní i profesionální pracovníci sítě záchranných stanic ČSOP vykonávat při záchraně zvířat.

Tomáš Frank
Společnost Horolezecká abeceda, o. s., Vršovická 695/81, 100 00 PRAHA 10 – Vršovice

email: SHA
www.horolezeckaabeceda.cz

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 29. 3. 2023)

1 028 334 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi