Pomoc 25 000 zvířatům! Dá se to ještě zvládnout?

Tisíce naježděných kilometrů, stovky probdělých nocí i nemalé finanční výdaje – to vše představovala pomoc 24 883 volně žijícím zvířatům.  Národní síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy tvořilo v loňském roce 33 subjektů, které na území celé republiky vyjížděly i k 164 pacientům za den!

Oproti předešlému roku se příjem zvířat opět zvýšil, konkrétně o 1102 jedinců. Příjem stoupá každoročně, oproti stavu před deseti lety je to již o 14 525 zvířat, tedy více jak dvojnásobně.
Téměř 40 % příjmů tvořila mláďata (nejčastěji ptáků – pěvců, dravců i sov, ale i savců – ježčat, srnčat a malých zajíčků) ze zničených hnízd, z nevhodných míst, ale i zcela zbytečně. Přes 37 % zvířat přijali pracovníci stanic se zraněním. Ta jsou téměř bez výjimky způsobovaná činností člověka (zranění dopravou, nárazy do prosklených ploch, popálení na drátech elektrického vedení, neohlídáním si svých domácích mazlíčků aj.).
Velkým zadostiučiněním pro pracovníky stanic je fakt, že více než polovinu přijatých zvířat (loni 12 944, tedy 52 %) se podařilo navrátit zpět do přírody i přesto, že mezi pacienty je spousta zvířat, která se do stanic dostanou již pozdě (laiky po domácku nevhodně odchovávaná mláďata, zvířata se starými zlomeninami…),  nebo se zraněními neslučitelnými se životem (popálení ptáci od drátů elektrického vedení, rozsáhlá zranění po střetu s dopravními prostředky aj).
Na špičce pomyslného žebříčku „oblíbenosti“ stojí dlouhodobě ježci, které lidé sbírají hlavně na podzim a v zimě. V loňském roce záchranné stanice evidovaly 3805 přijatých ježků. Na péči o takový počet zvířat musí záchranné stanice vyčlenit částku v řádech statisíců korun. Pracovníci stanic se snaží veřejnost přesvědčovat o tom, že i drobnějším ježkům je mnohem lépe v místě výskytu, než v přeplněných ubikacích záchranných stanic, a mohou si „svého“ ježka připravit na zimování pouhým přikrmováním.
Zajímavým zjištěním byl nárůst příjmu dravců a sov (3508, tedy o 324 více než v roce předešlém), ale i brodivých ptáků – čápů a volavek – (239 oproti 210), což lze přisoudit dostatku jejich potravy, tedy nechvalně známým hrabošům. I zde je vidět, že nejlepší ochrana nemusí stát vůbec nic a není nikomu nebezpečná.

Národní síť záchranných stanic v loňském roce podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Přesto se záchranné stanice neustále potýkají s nedostatkem finančních prostředků.
Pokud chcete i vy podpořit činnost záchranných stanic, můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře v nouzi číslo  33553322/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč, službu provozuje Fórum dárců). O dalších možnostech podpory se dozvíte na stránkách www.zvirevnouzi.cz.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 2. 10. 2023)

1 290 016 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi