Orel Matěj emigroval do západního Německa!

(3.1.2017, Jaroměř) Ze záchranné stanice pro divoká zvířata v Jaroměři, byl před několika týdny vypuštěn u východočeské přehrady Rozkoš, orel mořský. Jeho celý fotopříběh, tedy kdy a proč se dostal do záchranné stanice, jak o něho pečovali a připravovali ho na vypuštění, až po okamžik jeho návratu do přírody, si můžete prohlédnout zde.
Protože díky spolupráci Národní sítě záchranných stanic provozované Českým svazem ochránců přírody s Ústavem biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno a rakouskou organizací Technisches Büro für Biologie v Deutsch-Wagramu byla orlovi na záda připevněna vysílačka, můžeme nyní sledovat jeho osud po vypuštění. A ten je zatím mimořádně zajímavý.
„Ačkoliv byl orel Matěj nalezen na Broumovsku, všichni odborníci napříč Českou republikou se shodli, že vhodnější lokalitou pro jeho vypuštění bude přehrada Rozkoš. V tomto období je zde totiž dostatek jeho nejmilejší potravy – uhynulých ryb“, vysvětluje Alice Janečková, vedoucí týmu který o orlí mládě v jaroměřské záchranné stanici pečoval. „Navzdory faktu, že se jedná o našeho největšího dravce, se kterým se můžeme v naší přírodě setkat a zdánlivě by hravě dokázal ulovit i dospělou srnu, upřednostňuje podobnou potravu jako třeba supi“, doplňuje ornitolog a profesionální ochránce přírody David Číp. Tento fakt z něj spolu s spolu s dalšími požírači mršin – dravci luňáky činí druh ve velké míře ohrožený nezákonným kladením otrávených návnad s prudce toxickým jedem karbofuranem (více na www.karbofuran.cz). Právě to je jedním z důvodů, proč orel dostal vysílačku jako součást výzkumu, kolik dravců působících v přírodě jako „zdravotní policie“ uhyne na následky nelegálních otrav. Zjištěné výsledky jsou prozatím vskutku alarmující. Z 21 loni vysílačkami označených dravců (CZ, A, SK) jich bylo za první rok otráveno 6 (3x Slovensko, 1x Rakousko, 1x, Česko, 1x Itálie)!
Orel Matěj přehradou Rozkoš i jejími uhynulými rybami opovrhl a záhy po opuštění si vybral podstatně dobrodružnější život. Nejprve odletěl na podstatně klidnější lokalitu 20 km jižněji. Zalíbilo se mu okolí lesního rybníku nedaleko Třebechovic pod Orebem. Shodou okolností si tedy vybral oblast, kde byl před lety karbofuranem nelegálně otráven orel skalní a později i další dravci. „Proto jsme si dost oddychli, když se po několika dnech vydal na dalekou pouť“, ventiluje své obavy jeden z dalších ošetřovatelů Filip Laštovic a dodává: „Matěj prolétl okolím Jaroměře, kde nám možná i alespoň z povzdálí zkontroloval svojí bývalou voliéru, zda tam nebude něco k snědku. Potom si to namířil až za Trutnov směrem k Jánským lázním. Následně prolétl kolem chalupy zesnulého prezidenta Václava Havla na Hrádečku a nakonec zamířil krajinou Podkrkonoší až k Nové Pace. Odtud zavítal na Českolipsko k okolí Novozámeckého rybníka a odtud nakonec až do západního Německa, aby se nakonec usídlil v okolí Berlína.“
Doufejme, že Matěj při svém putování objeví dostatek „chutných mrtvol“, které však nebudou zrádnými otrávenými nástrahami ilegálních travičů a pytláků.

Při nálezu podezřelých otrávených návnad prosím okamžitě kontaktujte kteroukoli záchrannou stanici, neboť případy s podezřením na travičství pak předáváme k došetření přímo kriminální policii České republiky.

Nejnovější info:

Máme pro vás nejčerstvější zprávy – Matěj po delší době opustil svoji oblíbenou destinaci západně od Berlína a vyrazil svým už obvyklým sebevědomým stylem přímo na sever – tedy k Baltskému moři. Aktuálně je u obce Beveringen a nejkratší cestou k moři to má přesně 100 km na severoseverozápad. Jeho osud budeme dále sledovat a jsme zvědavi zda udělá čest svému „mořskému“ jménu.

Aktuálně je však zároveň i před branami přírodního parku Nossentiner / Schwinzer Heide v Meklenburské jezerní oblasti v Předním Pomořansku. Ta je vyhlášená svými močály s cca šedesátkou jezer. Jedná se o ráj mokřadního ptactva a mořských orlů zvláště. Je proto možné že se Matěj zastaví právě zde a protože je ve věku pubertálním, možná zde bude hledat už i nějaké „kamarádky“.

Více sledujte na FB stránce  ČSOP JARO Jaromer https://www.facebook.com/csopjaro.jaromer/

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi