Záchranné stanice zahlcují zbytečné příjmy ptačích mláďat.

Má-li kočka ptáče v tlamě, tak už jí ho prosím neberte!

(14. 6. 2022, ČR) Z celkem 3464 zvířat přijatých do péče záchranných stanic za posledních 30 dní bylo 1001 ptáčat. Více jak polovinu z nich ukradli lidé jejich rodičům v domnění, že je zachraňují. Lidská hloupost je v těchto dnech nejčastější příčinou přijímání (nejen) ptačích mláďat do záchranných stanic.

 

Záchranné stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, ročně přijímají více jak 30 000 zvířat v nouzi. Poskytují jim první pomoc, léčí je s cílem uzdravené vypustit zpět do přírody anebo jim alespoň zkracují utrpení. Zároveň se snaží lidi vychovávat, aby omezili aktivity, které divokým zvířatům škodí. A právě ona výchova je běh na zjevně velmi dlouhou trať. Projevuje se to zejména u mláďat. Tzv. milovníků zvířat, kteří mají pocit, že každé jimi spatřené zvířecí mládě rozhodně ihned potřebuje lidskou pomoc, spíše přibývá. Tací lidé, namísto, aby svůj záměr předem konzultovali s odborníky, rovnou konají a ukradnou mláďata jejich rodičům.  Běžně se tak děje u malých zajíčků, kterých už tento rok stanice přijaly 275! Polovina z nich pak uhynula. A jen za posledních 30 dní se do záchranných stanic zbytečně dostalo více jak 500 ptáčat. Nepoučitelní lidé ignorují fakt, že je normální, naleznou-li ptáče, které ještě neumí létat, mimo hnízdo.  Samozřejmě existují výjimky. A právě proto nabízejí záchranné stanice (www.zvirevnouzi.cz) či případně centrála Národní sítě záchranných stanic 774 155 155 telefonické konzultace. Nejdříve volejte, teprve pak konejte!  Specifickou skupinou milovníků zvířat jsou tzv. obranáři = lidé, kteří brání kořist proti predátorům. Je to pochopitelné lidské chování, bránit slabšího před silnějším. Nicméně, ten silnější se kvůli nim nestane vegetariánem. A navíc má také slabá a bezmocná mláďata, která musí nakrmit. Odhánět krahujce od ulovené hrdličky je prostě nesmysl. Dokonce i kočku, když už drží ve spárech naříkající ptáče, je lepší nerušit. Predátor odehnaný od kořisti si totiž bude muset najít jinou kořist. Mimochodem, za posledních 30 dní obranáři vytrhli ze spárů koček a dopravili do záchranných stanic celkem 86 ptáčat. Z toho 41 svá zranění nepřežilo.

Záchranné stanice jsou v těchto dnech zahlcené. Přijímají stovky zvířat denně. Velmi by jim pomohlo, kdyby lidé neodebírali zvířata z přírody zbytečně a vždy své záměry s divokými zvířaty před jejich uskutečněním telefonicky konzultovali.

 

Záchranné stanice shánějí na svůj základní provoz více jak 70 miliónů Kč ročně. Jednou z možností, jak jim účinně pomoci, je veřejná sbírka  Zvíře v nouzi. Pomozte jim finančním darem na účet č. 33 55 33 22/0800.  Pomoci lze i zakoupením atraktivního darovacího certifikátu.

 

Kontakt: Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, , 602 395 473

Fotky mláďat volně k použití: www.uschovna.cz/zasilka/ZGPYUXNTNDPLY69I-SVV

 

 

 

 

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.

Národní síť záchranných stanic v tomto roce kromě Ministerstva životního prostředí podpořilo i Ministerstvo zemědělství.

 

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi