Lidská lhostejnost málem zahubila labutí rodinu

První říjnový týden byla záchranná stanice v Plzni informována o labutí rodině na rybníce u obce Bažantnice. Tento rybník je prý vypouštěn a připravován k výlovu a na něm je prý labutí rodina s pěti mladými labutěmi a nevypadají, že by místo chtěli opustit. Záchranná stanice přijímala i dále zprávy o stavu rybníka a labutí rodiny, nebyla však kontaktována majiteli rybníka či rybáři s žádostí o pomoc. Po té co byl rybník sloven a labutě zůstaly na bahnitém povrchu uvězněny, rozhodli se pracovníci záchranné stanice pro odchycení a přemístění celé rodiny. Na místě bylo zjištěno, že letuschopný je pouze samec s částí mláďat, samice přepeřuje a ani zbylá mláďata se bez pomoci z rybníka nedostanou. Během dvou dní se za pomoci místních dobrovolníků podařilo odchytit labuť a následně i dvě mláďata a přemístit je do záchranné stanice. Dle pracovníků záchranné stanice budou ptáci, hned jak se dají do pořádku, společně vypuštěni na řeku Berounku k Dolanskému mostu, kde by se mohli setkat s druhou půlkou své rodiny. Podle ornitologických kroužků bylo zjištěno, že právě rodinka z Bažantnice na tomto úseku řeky Berounky již třetím rokem pravidelně zimuje a několikrát zde ptáci byli odečteni.

Vyjádření Karla Makoně (DESOP Plzeň): Labutí pár na rybníku v Bažantnici hnízdí již několik let. Je to jeden z posledních stabilních párů na Plzni-severu celkově. Populace těchto „královských“ ptáků v kraji klesá a každý rok okroužkujeme zhruba kolem stovky mladých ptáků. Tento trend se bohužel drží už několikátým rokem a ve srovnání s počty dospělých ptáků, uhynulých například po nárazu do vzdušných vedení, žádná populační exploze tento druh rozhodně nečeká.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 22. 5. 2023)

1 300 614 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi