Dvě srnčata uvízla v šachtě

7. 8. 2012 Včera v  podvečerních hodinách přijali na nonstop výjezdovém čísle ve  Voticích hlášení od lidí, kteří během své procházky objevili v polích nezajištěnou skruž a na jejím dně dvě vystresovaná srnčata. Letošní již poměrně odrostlá mláďata měla doslova štěstí v neštěstí, protože je lidé objevili včas. Pád se obešel bez zranění, proto mohla být srnčata ihned po vyproštění vypuštěna zpět do volné přírody. Pracovníci stanice místo ihned zajistili, aby se celá situace neopakovala. Bohužel pastí tohoto typu se ve volné přírodě nacházejí stovky… Nebuďme lhostejní!

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 28. 11. 2022)

2 202 330 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi