Desop slaví 20 let

V neděli 2. prosince 2012 slavil DESOP 20 let od oficiálního založení a vzniku Dobrovolného ornitologického spolku – ochrany ptactva. DES OP se od svého vzniku snaží naplňovat a realizovat tři základní cíle a myšlenky. Prvním cílem je provozování Záchranné stanice živočichů a několika léčebných zařízení sloužících k péči o poraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy. Druhým cílem jsou neméně důležité projekty druhové ochrany a třetím a zároveň  i nejdůležitějším cílem je ekologická výchova a osvěta.

Za dvacet let své činnosti bylo uskutečněno 7.554 zaevidovaných zásahů, výjezdů a opatření. K tomuto počtu je však nutno přičíst ještě samostatné projekty druhové ochrany a aktivity s nimi související, plus stovky hodin věnovaných ekologické výchově a výukovým programům. Časově se DESOP pohybuje v tisících hodin, stovkách dnů a dvou desítkách roků.

Co se samotné záchranné stanice týká,  tak za stejné období bylo přijato 20.970 zvířecích pacientů, přičemž z tohoto počtu bylo 6.874 ptáků, 10.902 savců, 2.564 plazů  a obojživelníků či 630 zvířat domácích a exotických.

Úspěšnost léčby, odchovů a návratu zvířat zpět do volné přírody se v průměru pohybuje mezi 50 až 70%,  přičemž u jednotlivých živočišných druhů se výrazně liší.

Kolem činnosti DES OP se také pohybuje i nemalé množství dobrovolníků, příznivců a přátel. Řádově to vychází na sto lidí, kteří nás podporují, dotují svým volným časem či odbornými službami. Profesně mezi ně patří jak veterináři, tak lidé co pečují o některé pacienty, počítače, internetové stránky, technické vybavení a mnoho dalších věcí.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 6. 12. 2023)

2 048 580 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi