Děkujeme všem, kteří o povodních mysleli také na záchranné stanice!

(28.6.2013) Počátek června byl pro Českou republiku ve znamení velké vody. Pocítili to také v záchranných stanicích, které, ač mnohdy samy zápasící s vodním živlem, nepřetržitě vykonávaly své poslání – pomoc volně žijícím živočichům v nouzi. Přijímaly stovky telefonátů, vyjížděly k desítkám případů promáčených, vyhladovělých a vysílených zvířat a bojovali s vypětím všech sil o každý život. Nepřízeň počasí se podepsala na populacích hmyzožravých ptáků tím nejhorším způsobem (díky nedostatku potravy pro dospělce nepřežili např. u rorýsů ani mladí), čapí mláďata s ještě nevyvinutou schopností termoregulace také většinou neměla žádnou možnost neblahému osudu uniknout a díky proběhlým sčítacím a kružkovacím akcím je zřejmé, že s tisíců mláďat přežily pouze desítky 🙁 Po vyplavení hlodavců nemají ani teď vyhráno dravci…

Vyčerpané srnče
Vyčerpané srnče

Věříme, že příroda si s tím dokáže poradit a co se nepovedlo letos se snad podaří za rok.

Chtěli bychom však velmi poděkovat všem, kteří reagovali na výzvy a podpořili prostřednictvím dárcovské SMS či zasláním libovolné částky na účet sbírku Zvíře v nouzi, ze které jsou záchranné stanice také financovány. Díky vám všem doputovalo na účet sbírky téměř 50000 Kč a bylo zasláno téměř 500 DMS, což představuje dalších zhruba 13 000 kč. Díky vám se pracovníkům stanic může určitě lépe spát, protože se už tolik nemusí bát toho, že díky povodním vyčerpali finance na několi měsíců dopředu.

Děkujeme také příznivcům facebookové stránky Zvíře v nouzi, díky jejichž zájmu a sdílení se podařilo oslovit více jak 2300 uživatelů, z jejichž řad jistě také povstala část dárců (viz. grafy nárůstů dosahu stránky Zvíře v nouzi v krizových dnech).

FB_dosah_po povodnich
FB_dosah_po povodnich

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 6. 12. 2023)

2 048 580 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi