Český svaz ochránců přírody pořádá ODBORNÝ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PÉČI O HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA

Český svaz ochránců přírody pořádá

ODBORNÝ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PÉČI O HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA

ve smyslu Vyhlášky MZe ČR č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

V případě naplnění potřebné kapacity se bude konat od 29. března do 1. dubna 2022

v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4,

Cena kurzu je 8000 Kč, pro členy Národní sítě záchranných stanic je cena 5000 Kč. Členové ČSOP mají dále slevu 500 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Obsahem kurzu jsou:

  1. a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, zejména zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,
  2. b) problematika chovu handicapovaných zvířat, včetně základních znalostí výživy, anatomie, fyziologie a etologie těchto zvířat,
  3. c) rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci handicapovaným zvířatům a povolené způsoby usmrcování handicapovaných zvířat,
  4. d) znalosti techniky odchytu,
  5. e) zásady zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic,
  6. f) rozpoznávání druhů volně žijících zvířat, které se běžně vyskytují na území České republiky.

V případě zájmu o další informace, případně o závaznou přihlášku, napište na 

Členové Národní sítě záchranných stanic mají přihlášku k dispozici ve sdíleném prostoru na www.zvirevnouzi.cz

Přihlášky se přijímají do 24. 3. 2022!

V případě vyčerpání kapacit budou přednostně zařazeni ti zájemci, kteří jsou vysláni členy Národní sítě záchranných stanic a dále pak ti zájemci, kteří zaslali přihlášku a zaplatili účastnický poplatek dříve.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 20. 5. 2024)

2 093 767 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi