Časopis Ochrana přírody se věnuju 40 letům ČSOP, včetně aktivit záchranných stanic

Vyšlo 3. letošní číslo časopisu Ochrana přírody, věnované z velké části 40. výročí ČSOP
Články ilustrují, kam se Český svaz ochránců přírody za ta čtyři desetiletí posunul a dokládají šíři jeho aktivit. Obsáhlý článek Jana Moravce se věnuje kampani Místa pro přírodu, kdy se podařilo vykoupit téměř 150 hektarů cenných přírodních ploch. S touto kampaní je spjata i činnost pozemkových spolků, o jednom z nich – pozemkovém spolku Chaloupky – se dočtete v článku Václava Křivana. V článku o Národní síti záchranných stanic se dozvíte nejen to, že od roku 2008 přijaly téměř čtvrt milionu živočichů, ale třeba také, že téměř polovina zvířat byla – alespoň v roce 2018 – vypuštěna zpět do přírody.
Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP, v rozhovoru popisuje, čemu se ČSOP v současné době věnuje a v čem vidí hlavní výzvy i úskalí ochrany přírody.
V časopise ale najdete i další zajímavé texty – například Pavel Hubený, Martin Starý a Pavla Čížková se zamýšlejí nad tím, kam kráčí národní park Šumava, Jan Havlíček se věnuje hrdličce divoké, kterou Česká společnost ornitologická letos vyhlásila Ptákem roku. Dozvíte se také, co obsahuje nová vyhláška o lesích, která platí od začátku letošního ledna.
Leoš Štefka popisuje, jak se přes noc stala z naší nejstarší chráněné oblasti na Moravě – Moravského krasu – ta nejmladší a co všechno s sebou nové vymezení CHKO znamená, A v neposlední řadě si můžete přečíst, jak se vyvíjelo a vyvíjí právo spolků na účast v rozhodování ve správních řízeních.
Přejeme zajímavé čtení
Toto i starší čísla najdete na www.ochranapřirody.cz

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 7. 12. 2022)

2 432 853 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi