Čápata ze Starého Města pod Sněžníkem jsou nejznámějšími čápaty roku! Oprávněně?

(17.6. Staré Město pod Sněžníkem) Včera se na Moravě, ale i v Čechách rozlila vlna solidarity s dvěma čapími mláďaty uvězněnými pod větvemi hnízda, přes které se přehnala vichřice. Vzhledem k tomu, že na komíně je kamera, sledovalo hnízdění čápů velké množství lidí.
Po vichřici se na hnízdě objevoval pouze jeden čapí rodič, který se snažil větve ze 2 z celkem 3 mláďat snažil sundat. Podařilo se mu to jen částečně. Odborníci nejprve rozhodli, že vše zůstane bez zásahu (né vždy je dobré do přírodních procesů zasahovat), zřejmě i na neustupující nátlak veřejnosti však dnes byla obě mláďata vysvobozena, sundána a předána do záchranné stanice v Rudě nad Moravou. Na hnízdě je tedy jedno zdravé mládě, které krmí samec (samice byla nalezena mrtvá). Mláďata však nemají vyhráno, je podezření, že hnízdem prolétl blesk (spojitost s mrtvou matkou) a následky se na mláďatech mohou ještě projevit.
Důrazně však upozorňujeme na to, že přírodní procesy, včetně úmrtí zvířat, jsou přirozenou součástí koloběhu. Není proto žádoucí, aby člověk tyto pochody ovlivňoval a některým zvířatům takto „nadržoval“. Něco jiného jsou zvířata, která se do nesnází dostala vinou člověka.

Stránky společnosti Prebio s webkamerou

čápata v péči ZS Ruda

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 6. 12. 2023)

2 048 580 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi