BILLA se stala generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic

4.10.2020 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a BILLA, spol. s r. o. zahájili dlouhodobou spolupráci s cílem aktivně chránit bohatství přírody České republiky. Prvním krokem, kterým jsme se společně vydali, je pomoc zraněným volně žijícím zvířatům a BILLA se oficiálně stala generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic. Spolupráce bude ale bohatší a do blízkého budoucna počítáme s mnoha dalšími společnými kroky směrem k ochraně přírody.

Finanční prostředky, které je nutné vynaložit na péči o zraněná, oslabená či jinak ohrožená zvířata z volné přírody, jsou dlouhodobě nedostatkové. Přitom se do záchranných stanic dostává každým rokem více a více pacientů a celkové náklady dosahují neudržitelných výšin. ČSOP proto o generálního partnera Národní sítě záchranných stanic dlouhodobě usiloval.  Jeho podporu využije pro posílení kampaně Zvíře v nouzi www.zvirevnouzi.cz, jejímž cílem je vybudovat záchranným stanicím s pomocí široké veřejnosti stabilní finanční zázemí.

Velkým problémem, se kterým se volně žijící zvířata setkávají, je odpad v krajině. Nejzávažnější potíže přináší především plastový odpad, který se v přírodě rozkládá dlouhou dobu a pokud se do něj zvíře nějakým způsobem zamotá nebo zaklesne, nemá mnoho šancí se z něj vyprostit. Ať jde o provázky, kroužky od PET láhví nebo láhve samotné, tyto cizí objekty jsou dokonalou pastí. Našim společným cílem je nejen odpad z přírody sbírat v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, ale BILLA se zavázala, že bude postupně omezovat jednorázově použitelné plastové sáčky a další prvky, které lze nahradit lepším materiálem. Nadále chceme cílit na děti a mládež pomocí skutečných příběhů zvířat, která se dostala do střetu s plastovým odpadem. Věříme, že tento krok zvýší vzdělanost veřejnosti v problematice pastí pro zvířata a stejně tak zlepší poměry ve volné krajině a tím uchrání zvířata od zbytečného utrpení. A nakonec tím uleví záchranným stanicím v péči o takto zasažená zvířata.

Vzniklé partnerství se ale neomezí jen na pomoc jednotlivým zvířatům. Společně budeme pomáhat přírodě i na mnohem komplexnější úrovni. Témat, která nás spojují, je více. Rádi bychom společně podpořili regionální zemědělce a pěstování starých odrůd ovocných stromů. Podobně plánujeme pomáhat Bille ve zlepšování okolního prostředí prodejen, aby nebyl prostor okolo budov nepřátelský k místní fauně a floře, ale naopak si tam našlo cestu mnoho živočichů i rostlin. Plánů máme mnoho a věříme, že jsme teprve na začátku dlouhodobé a velmi úspěšné spolupráce.

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 10. 4. 2024)

1 605 890 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi