Cestujeme s luňáky (záchranná stanice Plzeň)

V těchto dnech vychází v zimním čísle mého oblíbeného čtvrtletníku příznivců přírody, památek a lidí „Vítaném hostovi 04/2020“ další náš příspěvek. Pod nadpisem „Cestujeme s luňáky“ si můžete přečíst a prohlédnout další příběhy našich telemetricky sledovaných ptačích pacientů. Nebojte se a poleťte s námi za sluníčkem do Francie.
Cestujeme s luňáky

Zatímco my jsme se tady klepali zimou a řešili loňské Vánoce (2019), tak oni se poflakovali na zimovišti v prosluněné jižní Francii. Jedno mládě zimovalo v podhůří Pyrenejí, druhé se hlásilo z Francouzského středohoří.
Řeč je o dvou mláďatech luňáka červeného, sirotcích námi vylíhlých z vajíček sundaných z hnízda po otráveném samci AUKI 87, která jsme následně vložili (adoptovali) do dvou náhradních hnízd.
Celý tento příběh navazuje na neúspěšné vyšetřování případu otráveného telemetricky sledovaného samce luňáka červeného nalezeného 10. 5. 2019 nedaleko Nýřan na poli mezi obcemi Doubrava a Úlice. O tom, co jsme na lokalitě zjistili a s jakým výsledkem se případem zabývala Policie ČR, jsme Vás podrobně informovali v letošním jarním vydání Vítaného hosta.
Dnes se podíváme na ona dvě mláďata a spolu s nimi zavítáme přes Německo, Švýcarsko až do jižní Francie. Obě dvě mláďata jsou vybavena speciální satelitní vysílačkou, díky které máme možnost je sledovat. Mapy a data tentokrát zpracovala kolegyně Lenka Rozsypalová, která naše luňáky a nejen je, od samého začátku sleduje.
Tak jak to vlastně bylo?

Dne 10. 5. 2019 dostáváme díky vysílačce informaci o tom, že u Doubravy hnízdící samec luňáka červeného označený jako AUKI 87 se již několik hodin hlásí stále z jednoho místa, s nízkou tělesnou teplotou a aktivitou nula. S kolegou Davidem Melicharem operativně vyrážíme na místo prověřit situaci, když nacházíme na poli otráveného dospělého luňáka spolu s otráveným krkavcem i otrávenou návnadou aplikovanou do slepičího vejce.
Celou událost telefonicky konzultujeme s kolegy a případ předáváme Policii ČR k dalšímu šetření. Po zajištění jednotlivých stop se vydáváme s Davidem Melicharem k obeznámenému hnízdu na vysoké borovici, o kterém jsme věděli, že na něm musí sedět samice – vdova. Seděla a v  tu dobu byla dvě ze tří vajec na hnízdě těsně před vylíhnutím. Bohužel však vysedět, odchovat a vyvést mláďata sama bez samce už šanci neměla, a tak jsme celkem tři nasezená vejce z hnízda sundali a převezli do umělé líhně Vlastimila Voráčka do Roupova. Ten za necelých pět dní ze tří dovezených vajec vylíhl dvě mláďata (třetí vejce bylo neoplozené) a ta se téměř okamžitě vrátila do péče na naši záchrannou stanici živočichů. Piplali jsme je na stanici necelé tři týdny a následně přistrčili do náhradních hnízd.
Luňák červený AUKI 07 – adopce Nový Dvůr (TC) 3-1+1
Hnízdo na dubu u stromové hnízdní kolonie volavek popelavých v remízu u Nového Dvora na Tachovsku. Na dubu hnízdí divoký pár luňáků červených již druhým rokem. V roce 2019 se vzorně starali oba rodiče o celkem tři mláďata. V den první kontroly hnízda a kroužkování mláďat (30. 5. 2019) byla dvě mláďata na hnízdě ve věku cca dvou týdnů výrazně větší, přičemž třetí mládě na hnízdě bylo viditelně menší a o několik dní mladší. Větší mláďata jsou téměř ve stejném věku jako náš starší sirotek, a tak je rozhodnuto, že původní menší třetí mládě z hnízda sundáme a místo něj přistrčíme našeho sirotka. To vše se na hnízdě odehrálo 30. 5. 2019 a 15. 6. 2019 byla již jeden měsíc starému a námi vloženému mláděti nasazena speciální satelitní vysílačka. Od té doby jsme přestali mláďata na hnízdě fyzicky kontrolovat a začali je sledovat telemetricky.
Z hnízda sundané nejmenší mládě bylo pak okroužkováno a adoptováno (přidáno) k jednomu mláděti na hnízdo u Přehýšova (PS). I zde adopce proběhla úspěšně a mládě bylo se svým nevlastním sourozencem adoptivními rodiči zdárně vyvedeno.
Luňák červený KITE 24 – adopce Úšava (TC) 3-1+1

Adopce druhého sirotka do náhradního hnízda na modřínu v remízu nad pastvinou u obce Úšava /TC/ byla realizována 1. 6. 2019. I zde byla situace, na luňáky léta obsazeném hnízdě, úplně stejná jako v Novém Dvoře. Na hnízdě původně celkem tři mláďata, dvě výrazně větší a starší než menší mládě třetí, které navíc bylo na první pohled na hlavě poraněné. I tady došlo 1. 6. 2019 k sundání nejmenšího mláděte s poraněnou hlavou a místo něj bylo do hnízda adoptováno (vloženo) zhruba stejně velké a staré mládě naše. Jednalo se o menšího uměle odchovaného a u nás piplaného sirotka, který se vylíhl v líhni a dospělého luňáka nikdy neviděl. I tady jsme pravidelně kontrolovali průběh adopce a zhruba měsíčnímu mláděti následně nasadili satelitní vysílačku. I tady proběhla adopce úspěšně, všechna mláďata byla zdárně dospělými rodiči vyvedena a my jsme vše bedlivě telemetricky sledovali.
Nejmenší z hnízda sundané mládě s úrazem hlavy, pak bylo uměle odchováno u nás na Záchranné stanici živočichů v Plzni a vypuštěno jako již částečně létající a rovněž s vysílačkou u obsazeného hnízda luňáků nedaleko Lomu u Tachova. I přesto, že jsme do „defektního“ mláděte nevkládali žádné velké naděje, tak i ono zimovalo v jižní Francii!

A jak to nakonec všechno vlastně dopadlo?

Svou první zimu podle dat a materiálu z telemetricky sledovaných luňáků od Lenky Rozsypalové strávila obě dvě z vajíčka vylíhlá, uměle odchovávána, následně úspěšně adoptovaná a náhradními rodiči vyvedená mláďata v jižní Francii.

Mládě AUKI 07 vložené do náhradního hnízda na dubu od Nového Dvora /TC/ lokalitu opustilo 23. 7. 2019 a pohybovalo se v česko-německém pohraničí až do 14. 9. 2019, kdy se vydalo jihozápadním směrem přes Německo, Švýcarsko a dolétlo až na zimoviště do jihovýchodní Francie. Zde se od 27. 11. 2019 průběžně hlásilo z Francouzského středohoří poblíž obce Mane v regionu Languedoc – Roussillon. Bohužel v prosinci 2019 podle dat z vysílačky mládě na lokalitě nám z neznámých důvodů uhynulo, či bylo usmrceno. Od té doby se nehlásí a přestala vysílat i vysílačka.

Mládě KITE24 vložené do náhradního hnízda na modřínu u Úšavy /TC/ nám zatím dělá radost a již druhým rokem zimuje rovněž v jižní Francii.  První noc mimo hnízdo nocovalo 14. 8. 2019 v jihozápadních Čechách cca 13,5 km od hnízda. 19. 9. 2019 přeletělo hranici s Německem a letělo jihozápadním směrem přes Švýcarsko až do Francie. 22. 11. 2019 doletělo mládě na zimoviště v jižní Francii a hlásilo se v západní části Pyrenejského podhůří, jižně od města Hasparren. Zde zůstalo až do 6. 2. 2020, kdy se vydalo zase zpět k domovu. Letní období svého druhého kalendářního roku života trávilo mezi ledovcovými jezery v jižním Německu a do Čech se vůbec nevrátilo. Od poloviny září 2020 pak zase nabralo směr jižní Francie a toulalo se ve Švýcarsku a Itálii. Od 19. 10. 2020 je opět na svém oblíbeném zimovišti v Pyrenejském podhůří v jižní Francii.
Pokud vše dobře dopadne, tak následující jaro 2021 by mohlo odrostlé mládě luňáka červeného označeného KITE24 už začít hnízdit. Proto je také reálná šance, že se po dvou letech vrátí k nám do Čech, najde si partnera a možná se dočkáme i mláďat.

To je ovšem ještě hodně daleko.

Karel Makoň
Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva
Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
www.desop.cz
Mobil. +420 777 145 960
Copyright © 2020 DESOP, Všechna práva vyhrazena.
DESOP Zábělská 1512/75 Plzeň 31200 Czech Republic

Aktuální stav konta sbírky 33553322/0800
(k 24. 6. 2024)

1 851 461 Kč

Děkujeme!

CHCI TAKÉ PŘISPĚT

Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi