Plazi

Plazi vyžadují pomoc člověka velmi zřídka. Souvisí to s jejich způsobem života, plazi jsou velmi plaší. Všechny naše druhy plazů jsou chráněné zákonem.

Zraněný plaz
V případu nalezení zraněného zvířete kontaktujte záchrannou stanici.

Hibernující plaz
Plazi obvykle zimují v hloubkách, které jsou větší než 40 cm a často se blíží nezámrzné hloubce v daném regionu. Obvyklou výjimkou jsou mláďata, která mnohdy zimují jen v návějích listí apod. avšak jejich přezimování je z velké části neúspěšné.
Najdete-li při podzimních pracech na zahradě hada či ještěrku, lze poradit následující: Úspěšně zazimovat nalezenou ještěrku či jiného plaza je poměrně obtížné. Úspěšné však může být zazimování na kompostu, kdy vyhloubíte jamku 40 – 50cm hlubokou (stěny jamky je lépe udělat v pozvolnějším sklonu, nikoliv kolmé), dáte do ní ještěrku a jamku zasypete buď listím nebo sucho trávou proloženými větvičkami (nikoliv samotným
kompostem nebi hlínou). Jamku je na závěr vhodné překrýt prknem nebo něčím podobným, aby se případní predátoři ( např. kočky, lasicovité šelmy, ježek) nedostali snadno k potravě. Prkno by však nemělo jamku uzavírat na pevno bez nějakých škvír. Pokud nemáte kompost, můžete obdobným způsobem zazimovat ještěrku i jinde na zahradě, tam je však lepší udělat jamku alespoň těch 50cm hlubokou. Když toto zimoviště chystáte, tak je důležité dát pozor, zda jamka nemůže být třeba při dešti snadno zaplavena.

Najdete-li plaza již v době mrazů, obraťte se vždy na záchrannou stanici.

Proniknutí plazů do budovy
Pokud naopak potřebujete pomoci s plazem (většinou hadem), který vnikl do budovy či jinam, je určitě dobré vědět, že vám od něj v 99% případů nehrozí žádné nebezpečí. Nejčastěji se v blízkosti lidí vyskytují užovky obojkové, které mohou člověka zastrašit svou velikostí, která může být i přes 1 metr.

Zmije
Jediný náš jedovatý had – zmije obecná – blízkost lidských sídel nevyhledává a v případě, že se někde objeví v blízkosti ní člověk, dané místo opouští. Výjimečné případy uštknutí zmijí nastávají, pokud člověk na zmiji v nepozornosti šlápl, sáhl či ji chtěl odchytit. I v takových případech zmije při kousnutí ne vždy vypustí jed a kousne tzv.“nasucho“. Zdravý dospělý člověk se však nemusí obávat výrazných zdravotních komplikací. Ve výjimečných případech se lze s prosbou o zajištění odchytu obrátit na záchrannou stanici. Pokud však byla zmije z vaší zahrady odstraněna, je dost pravděpodobné, že její místo obsadí jiná, neboť vaše zahrada pravděpodbně skýtá pro zmije dobré útočiště (otevřená, slunečná místa se zídkami či terasami).