Záchranné stanice šíří osvětu mezi širokou veřejností

(12. 10. 2018, Praha) Hned několik areálů záchranných stanic sdružených v Národní síti zpestřily během letošního roku nové prvky využitelné pro ekologickou výchovu a osvětu široké veřejnosti. Děti i dospělé zaujmou svou nápaditostí a pestrostí. Mnohé lze považovat dokonce za velmi zdařilá umělecká díla.

Bartošovickou stanici oživil svými kresbami známý výtvarník Milan Lesniak, kterého si většina z nás spojí s příběhem o Pučálkovic Amině. Jeho veselé kresby zvěře a dalších druhů volné přírody najdeme na panelech, tabulích i velkoformátových puzzle. Nádherné ilustrace zdobí také výukové karty, které díky velkému zájmu znovu vydala plzeňská záchranná stanice. Poutavým vyprávěním, básničkami s hádankami představují známé i méně známé druhy volně žijících zvířat, například kosa černého, výra velkého, srnce obecného, zmiji obecnou nebo veverku obecnou. V záchranné stanici Aves u Kladna využívají pro ekovýchovu nejmodernější technologie – prostřednictvím stažené aplikace lze u tabule k zobrazeným druhům zvěře přehrát také jejich zvukové projevy. Expozici doplňují dřevěné skládačky a naučné tabule o rozdílných biotopech a jejich zvířecích obyvatelích.

Záchranné stanice zachraňují ptáčky a zajíčky – to je obecné povědomí o záchranných stanicích. Vedle vlastní péče o handicapované volně žijící živočichy tvoří důležitou součást i ekologická výchova a osvěta, směřující k předcházení úrazů volně žijících zvířat. K tomu slouží programy pro školy i širokou veřejnost upozorňující na rizikové činnosti, expozice představující časté „nástrahy“ (vesměs způsobené neúmyslně, z nevědomosti), informační materiály a v neposlední řadě veřejně přístupné expozice trvale handicapovaných živočichů (tedy takových, které se sice podařilo vyléčit, avšak jejich stav zdravotní stav jim neumožňuje návrat do volné přírody), jejichž příběhy jsou nejpůsobivějším mementem. Programy a expozice záchranných stanic navštíví ročně přes 200.000 lidí.

Ekologickou výchovu a osvětu široké veřejnosti se zaměřením na zvěř prostřednictvím záchranných stanic sdružených v Národní síti významně podpořilo v letošním roce Ministerstvo zemědělství.

 • Darujte na sbírku: 33553322/0800

  Stav konta: 1 802 695 Kč (8.1.2019)
  Děkujeme!!!

  oznámení o daru
  darovací certifikáty

 • Aktualita

  Záchranné stanice se rekonstruují, finančně pomáhají Lesy České republiky

  (Praha 17. 12. 2018) Voliéry, oplocení, ošetřovny, karantény, zázemí pro zaměstnance nebo přednáškové místnosti je potřeba v záchranných stanicích pro volně žijící živočichy neustále udržovat. Daří se to zejména díky dvacetileté podpoře státního podniku Lesy České republiky. Letos se tak opět rekonstruovaly budovy a zařízení v několika stanicích v zemi. Český svaz ochránců přírody už […]

 • Pomoc volně žijícím zvířatům už nemůže být snazší. Stáhněte si aplikaci Zvíře v nouzi.
  Mobilní aplikace pro Zvíře v nouzi
  Mobilní aplikace pro Zvíře v nouzi